Ordförande Kenneth Lundgren
   
Vice ordförande Nils Assarsson
   
Kassör Ulla Persson
   
Sekreterare Berit Göransson
   
Ledamöter Bertil Hansson
  Sune Rosenkvist
  Gunnel Hertzman-Andersson
  Anders Östlund
  John Fredriksson
   
Suppleanter Jan Norlin
  Ulla Andersson
  Britt-Marie Persson

 

 

Publicerad 04 augusti 2017
Träffar: 1235
Början