Älska hembygden

Höst i Perslund

Varför detta intresse för Åstorp med omgivningar?

Det är ju mycket trevligare på Mallorca eller i Paris. Eller hur? Och ändå vistas vi här större delen av året. Kan det bero på att vi inte vågar ta språnget? Eller på att vi har våra rötter här? Då blir man samlare av föremål och historier.

Landskapet kring Åstorp omfattar slätten och åsen. I stora drag har det sett likadant ut sedan isen smälte bort för 15 000 år sedan. Men det finns idag inte en kvadratmeter mark utan att den är påverkad av människor. Vi lever i ett ”kulturlandskap” på gott och ont.

I det stora hela är den kultur vi skapat i landskapet på gott. Tack vare den har det varit möjligt att livnära sig här på jakt, samlande av växter, djurhållning och jordbruk och till och med fiske. För det är viktigt att komma ihåg att ännu för 100 år sedan var det naturmiljön som direkt var förutsättningen för människans existens - och som tvingade dem till ett drygt arbete för födan.

Av kanske 500 generationer människor som levt här sedan istiden, är det bara de fyra senaste, som haft möjligheter att välja andra sysselsättningar än jordens bruk. Men fortfarande är vi alla i allt väsentligt beroende av ett levande landskap. Det gäller vatten och luft lika väl som mark och sol.

Det är mot den här bakgrunden och förhoppningen att människor i andra hembygder känner detsamma som vi inte ska vara så där lite allmänt snälla om vår bygd. Vi är så förbannat tvungna om vi vill att människan som art ska ha en framtid här.

Därför tycker vi om Åstorps hembygd

on 04 augusti 2017
Träffar: 1257
Början