Björnekulla by

På 1700-talet utgjordes Björnekulla by av ett 20-tal mindre gårdar. En av dem, Björnekulla nr 14, kallades Östergård. Den låg på nuvarande kyrkogården öster om den dåtida gamla medeltidskyrkan. Östergård likaväl som tolv andra gårdar, ägdes av Vrams Gunnarstorps gods.

Vid enskiftet omkring 1810 fick flertalet av dessa frälsegårdar rivas för att återuppbyggas på obrutna marker. Östergård fick sig tilldelad jord strax väster om Björnekulla klint nedanför Skogslund. Byggnaderna härrör från tiden före 1783 med undantag av drängkammaren och dragonhuset, som tillkom omkring sekelskiftet 1800.

Den kringbyggda gården levde kvar som jordbruk på sin nya plats till mitten av 1900-talet. Då överlämnades manbyggnaden som gåva till hembygdsföreningen av de sista brukarna, syskonen Ingeborg och Carl Linde. Återstående delen av "Lindesgården" revs i mitten av 1970-talet och återuppfördes i Perslund under åren 1979 - 1982.

Som en kommentar till ovanstående kan man ju fundera lite över arbetet med att flytta en gård. Alla stenar, bjälkar, tak-pannor, virke och övrigt material måste märkas för att hamna på rätt plats vid återuppbyggnaden och den sista "flytten" till Perslund utfördes helt ideellt av människor, som var intresserade av att bevara gården till eftervärlden!

on 04 augusti 2017
Träffar: 1313
Början