Möllan

Innan dieselmotorer och elektricitet började användas för att driva maskiner, var man hänvisad till vind- eller vattenkraft, såvida man inte fick ta till muskel- eller hästkrafter. Vindmöllan i Perslund är ett monument från den tiden. Den stod före flyttningen på höjdsträckningen i norra änden av Norra Storgatan. Möllan utnyttjade vindkraften från sekelskiftet 1900 till en bit in på 30-talet, då den fick elektrisk motor för att grovmala fodersäd.

Möllan, väderkvarnen, är en så kallad Holländare med huv som kan vridas så att vingarna fångar upp vinden. Möllan byggdes 1879 i Höör i mellersta Skåne. Vid sekelskiftet köptes den av möllardrängen Olof Andersson. Han rev möllan och återuppförde den vid norra utfarten i Åstorp. Där verkade den under olika ägare åren 1907-1966.

 I början av 1970 talet överlämnades möllan som gåva till Åstorps Hembygds-förening, som rev den och återuppförde den i Perslund.

Möllan är helt komplett med kvarnstenar, axlar och kugghjul av trä, vingar med segel och hissutrustning  för mjölsäckar.

on 04 augusti 2017
Träffar: 1566
Början